قندعسل

 
تبریک
نویسنده : سحر - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
 

پیروزی مجدد دکتراحمدی نزاد را درمناظره با کروبی به حامیان ایشان وتما می حامیان موسوی  وکروبی که نظرشان نسبت به کاندیدای موردنظرشان تغییرکرده است تبریک می گویم .

برای پیروزی این دلاور صلوات