قندعسل

 
شعرکودکانه
نویسنده : سحر - ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

سیب خوشمزه

هاهاها هوهوهو

باد آمد بادآمد

درباغ سیب ما

شادآمد شادآمداین شاخه آن شاخه

لرزید از دست باد

یک سیب خوش مزه

درجوی آب افتادآب آن را شُرشُرشُر

باخود تا صحرا برد

یک گاو خال خالی

آن را بو کرد و خورد