قندعسل

 
گرامر if clause
نویسنده : سحر - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
 

Conditional sentences

 

(جملات شرطی)

 

به طور کلی جملات شرطی از دو بند تشکیل می شوند:

 

قسمت اول :    )   if clauseبند شرطی)

 

قسمت دوم:main clause   (  بند نتیجه)

 

این دو قسمت امکان جا به جا شدن دارند ولی بایدبه این نکته توجه کنیم که اگر if clause  اول بیاد باید کاما  (ویرگول ) بین دو جمله بگذاریم.واگر main clause  ( بند نتیجه) اول بیاد دیگر احتیاجی به کاما نداریم.

 

Conditional sentences (type1)

 

در جملات شرطی نوع اول وقوع کاری را در زمان اینده نشان می دهد. در واقع، ما مطمئن نیستیم که چنین اتفاقی پیش خواهد آمد یا نه، ولی این نوع از جملات شرطی نسبتا واقع گرایانه یا (  (realهستند، یعنی احتمال وقوع چنین اتفاقی وجود دارد.

 

ساختار جملات شرطی نوع اول:

 

 

                                                      If  +…….simple present …..   ,will

نکته: در قسمت main clause   به جای will می توان از must ,ought to, may, can استفاده کرد

                                                                                                                            

مثال:

 

If you take the pill   ,    you will feel well.

 

                                 . If you are studying     ,     I   must be quiet

                                                                                                           

 

Conditional sentences (type II)

 

( un  real conditional :present)

 

جملات شرطی نوع دوم به زمان حال مربوط میشوند. وضعیتی که در بند شرطی بیان شده است در حال حاضر وجود ندارد. اگر این وضعیت وجود داشت اتفاقی که در بند نتیجه بیان شده است میتوانست اتفاق بیافتد.

 

ساختار جملات شرطی نوع دوم :  

If  +  ……simple past   …….  ,      ……..   would …… .

 

 

در جملات شرطی نوع دوم، در بند شرطی از زمان "گذشته ساده" و در بند اصلی (نتیجه) از فعل کمکی would استفاده میکنیم. البته به جای would می توان از :could , might,… استفاده کرد.

 

مثال:

 

 

If   I were rich     ,        I would buy a beautiful house.

 

If I were you          ,           I would get a lawyer.

 

If we had wings       ,       we could fly.

 

نکته: در جملات شرطی نوع دوم، معمولا به جای "was" از "were" استفاده میشود.

 

 

Conditional sentences (type III)

 

Past):Un  real conditional)

 

این زمان مربوط به یک شرطی غیر ممکن است که معمولا برای بیان تاسف خوردن و ناتوانی ازعوض کردن مسئله در حال حاضر به علت اشتباه در گذشته و تاسف امروز به خاطر کوتاهی در گذشته به کار می رود .

 

 

ساختار جملات شرطی نوع سوم :  

 

 

If+…….past perfect ……..  ,   …….. would  +have + past participle

 

 

نکته : به جای would  می توان از : could , might استفاده کرد .

 

مثال :

 

If I had studied more  , I would have accepted in university.