قندعسل

 
بعضی هازیادی خمیازه میکشند
نویسنده : سحر - ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
 

 

اگرفردبیش ازحدمعمول خمیازه بکشدحتی اگرخسته وخواب الود باشدممکن است

یک مشکل زمینه ای وجودداشته باشدازجمله اینکه فرد به دلایل مختلف پزشکی

دچارخواب الودگی بیش ازحدروزانه شده است.همچنین ممکن است درنتیجه

واکنش وازو-واگال (تحریک بیش ازحدعصب واگ که عروق راگشادمیکند)رخ دهد.بروز این

وضعیت ممکن است به یک شکل قلبی ازجمله سکته قلبی وپارگی دیواره

شریان آئورت اشاره داشته باشد.

مقاله کامل خمیازه رامیتوانیدازسایتsalamatiran.com/pdf/salamat/258_24.pdfدریافت نمایید.