قندعسل

 
تأثیر شگفت‌انگیز دعا بر سلامتی انسان
نویسنده : سحر - ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
 
•هنگام‎ دعا و مراقبه‎ فعالیت‎‎ قـسمـت پیشانی‎‎ "لوب‎ فرونتال‎" مغز افزایش‎ می‌یابد و فعالیت‎ بخشی‎ از مغز که‎ احساس‎ "خـود یـا من‎‎ بودن" به‎‎ ما می‌دهد کاهش‎ می‌یابد، به عبارت‎ دیگر مرز بین‎ خود و دنیای‎ خارج‎ کـم‎ رنگ‌تر می‎شود

همچنین‎ دعا و مراقبه‎ سبب‎ تحریک‎ فعـالـیـت‎ هیپوتالاموس‎ یعنی‎ مرکز کنترل‎ ضربان‎ قلـب‎، فشار خون‎‎ و هـورمـون‌هـایـی‎ مثـل‎ هـورمـون کورتیزول‎ یا هورمون‎ استرس‎ می‎ شود. هورمون‎‎ کورتیزول‎ فعالیت‎ دستگاه‎ ایمنی‎ بدن را مهار می‌‌کند بنابراین‎ دعا و مراقبه‎ سبـب‎ کاهش‎‎ هورمون‎ کورتیزول‎ و افزایش فعـالـیـت‎ دستگاه‎ ایمنی‎‎ بدن‎ می‌شود. این‎‎ پژوهش‌ها نشان می‎‌دهـد، دعـا سبب‎ کاهش‎ فشار خون، تخـفیـف‎ درد و تـورم‎ مفصل‎‌ها و کاهش‎ درد بیماران‎ سـرطانـی‎‎ مـی‌شود.