قندعسل

 
امسال بی طلوع تو آقا غروب بود
نویسنده : سحر - ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
 

 

امسال بی طلـــــــوع تو آقا غــــــــروب بود

خورشـــــــید به نـــگاه تو دریا، غروب بود

ای انعکاس نــــــــــور خـــــــدا در ضمیر ما

بی نــــــــــــور تو حقیقت دنیا غروب بود

شام سیاه و صبـــــــــح که فرقی نمی‌کند

بی تو طلـــــــــوع صبح فقط با غروب بود

آقا نیامـــــــدی دل ما بی نـــــــــگاه تـــــو

در ظلمت همیشـــــــــگی و تا غروب بود

رفتیم هــــر طــــرف پی تـــو صاحب‌الزمان

اما جواب هـــــر دم و هـــر جا غروب بود

چشمی به هم زدیم و گذشت این دو روز سال

سهم دو چشــــــم منتظر ما غروب بود

یک سال بی ظهـــــــور شما رفت بی شما

بی یادتـــــان نتیجه غـــــــم‌ها غروب بود