قندعسل

 
انگشت حسرت!
نویسنده : سحر - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
 

عمر ما انقدر کوتاه است که هنوز چشم باز نکردیم باید از این دنیا، رخت سفر ببندیم، با وجود این، یک سوم اوقات خود را در خواب راحت می‌گذرانیم و دو بقیه را در خواب غفلت! یعنی همیشه در خوابیم و فقط موقعی بیدار می‌شویم که باید بمیریم.

واقعا حیف که ما نیروی حیاتی خود را به حسرت و تأسّف تلف می‌کنیم و موقعی به اشتباه خود پی می‌بریم که کار از کار گذشته فرصت از دست رفته. آن وقت، انگشت حسرت به دهان می کنیم که ای افسوس بر این عمر گرانمایه که به غفلت گذشت. و با خود می گوییم ای کاش چرخ زمان به عقب بر می‌گشت و آن آهوی وحشی از دام جسته، دوباره به دام می‌افتاد و آن فرصتهای خوبِ از دست رفته به ما پس داده می‌شد.

چقدر دیر متوجه می‌شویم که زندگانی و حیات، یعنی همان دقایق و ساعاتی ما در انتظارش بوده ایم ، در پی غفلت از کنار ما عبور نموده است!