قندعسل

 
روزهای واپسین سال
نویسنده : سحر - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢
 

خداوندا

دراین روزاهای واپسین سال

به من ایمانی وتوکلی عطاکن تالطف ومصلحت تورادرفراسوی درهای به ظاهربسته دریابم.

خداونداچشم جانم رابه نورخودبگشاومگذارکه درتاریکی ندانستن فروروم.

پروردگارمن

راهم راازبیراهه جداگردان وباعشق خوداحاطه ام کن.

آمین