قندعسل

 
رفیق سنگ صبورغم ها
نویسنده : سحر - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳
 

گفت رها کن رفیق را تا به تو دنیا دهم
گفتم که یک موی رفیق را به کل دنیا ندهم
گفت در عوض او ،  تو دنیا داری
گفتم که با عشق رفیق است که دنیا دارم