روزهای واپسین سال

خداوندا

دراین روزاهای واپسین سال

به من ایمانی وتوکلی عطاکن تالطف ومصلحت تورادرفراسوی درهای به ظاهربسته دریابم.

خداونداچشم جانم رابه نورخودبگشاومگذارکه درتاریکی ندانستن فروروم.

پروردگارمن

راهم راازبیراهه جداگردان وباعشق خوداحاطه ام کن.

آمین

/ 1 نظر / 17 بازدید
مهدی

عکس مومیایی وا نمیشه