ایامیدانید...؟

آیا میدانید مصرف زغال اخته از تنگی عروق خون جلوگیری میکند

آیا میدانید اگر یک ماهی قرمز را در یک اتاق تاریک قرار دهید، کم کم رنگش سفید می‌شود

 

آیا میدانید فقط قورباغه های نر قور قور می کنند

 

آیا میدانید شیرینی تنها مزه ای است که جنین در رحم مادر هم می فهمد.

 

آیا میدانید زنبور از بوی عرق بدش میاید و به کسی که بدنش بو دهد یا عطر زده باشد حمله می‌کند

 

آیا میدانید مغز در هنگام خواب فعالتر از وقتی‌ است که تلویزیون می‌بینید

آیا میدانید فندک قبل ازکبریت اختراع شد

 

آیا میدانید مورچه ها نمیخوابند      

 

آیا میدانید شمپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما میمونها نمیتوانند    

/ 1 نظر / 4 بازدید