....

 اگر کسی را دوست داری

 باید او را آن طور که هست دوست داشته باشی

 نه آن جور که گمان می کنی باید باشد!

/ 1 نظر / 15 بازدید
ریحانه

تقصیر او نیست... بنده ای بیش نبود! من خدایش کردم...