کسی نمیدونه توو دلم چی میگذره

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استـ

/ 1 نظر / 18 بازدید
M

بچه که بودیم درون ما با بیرون ما اصلا فرق نداشت و همه به صداقت و پاکی بچگیمان ایمان داشتند چون یکدل و یکرنگی حتی تو چهره مون هم موج میزد.اما حالا چی حتی بعضی موقع ها از خودمون هم حالمون به هم می خوره چون می دونیم که خیلی حرفایی که میزنیم دروغه دروغه دروغه .و روزی هزار بار رنگ عوض می کنیم . گاهی وقتها تنهایی خیلی بهتر از بودن با کسیه که دلت را پر از شک و تردید میکنه .چقدر زیباست وقتی می شنویم کسی به ما می گوید مواظب خودت باش ولی زیباتر از آن وقتی است که کسی به ما می گوید خودم همیشه مواظبتم. مواظب خودت باش. خوش بگذره[گل]