پاییز

پاییز زرد است که لبریز حقایق شده است
تلخ است که با درد موافق شده است
شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است

 

 

 

کجاش خنده داره بی مزه ؟!! 

/ 0 نظر / 4 بازدید