بدون شرح

دنیای ما چون کوهساریست که هرکس در ان بانگ زند انعکاس صوت خویش را میشنود کسیکه روحش از مهر ومحبت سرشار باشد از دیگران جز محبت ووفا نمی بیند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید