داستان کوتاه

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند. 
بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و و قتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند : 
دیگر چاره ایی نیست .شما به زودی خواهید مرد . 
دو قورباغه حرفهای آنها را نشنیده گرفتند و با 
تمام توانشان کوشیدند تا از گودال خارج شوند. 
اما قورباغه های دیگر دائما به آنها می گفتند که دست از تلاش بردارید چون نمی توانید از گودال خارج شوید ? 
به زودی خواهید مرد . بالاخره یکی از قورباغه ها تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت .
او بی درنگ به ته گودال پرتاب شد و مرد. 
اما قورباغه دیگر با حداکثر توانش برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد . 
بقیه قورباغه ها فریاد می زدند که دست از تلاش بردار !
اما او با توان بیشتری برای بیرون آمدن از گودال تلاش می کرد و بالاخره از گودال خارج شد. 
وقتی از گودال بیرون آمد بقیه قورباغه ها از او پرسیدند : مگر تو حرفهای ما را نشنیدی ؟ 
معلوم شد که قورباغه ناشنوا است و در واقع او در تمام راه فکر می کرده که دیگران او را تشویق می کنند .

                             

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمدرضا

واقعا داستان جالبی بود و پند آموروزززززززززززز! [گل]