رویت اولین شهاب سنگ زندگیمون

درتاریخ پنج شنبه 21اذرماه 92

درساعت 20:15

میگن درهنگام دیدن شهاب سنگ هردعایی بکنی براورده میشه دعای هردوتامونم فرج اقاامام زمان (عج)بود......

/ 1 نظر / 14 بازدید
ریحانه

من که نـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیـــــــــــــــــدم [ناراحت]