نمیدانستم...

نمیدانستم دلتنگی دل نازکم میکند . . .آنقدر که به هر بهانه ی کوچکی چانه ام بلرزد و چشمهایم پر . . .


نمیدانستم نبودنت کودکم میکند . . آنقدر که ساعتها گوشه  ای بشینم و با همه قهر که چرا نیستی . . .چرا . . .

/ 1 نظر / 4 بازدید
mahnaz

سلام عزییییییزم چقدتغییروتحول!!!!!!!!!!حسابی جاخوردم خیییییلی قشنگه[گل][قلب]