,,,


خدایا زیاد غم خوردم ممنون دیگر میل ندارم میشود یک استکان

مرگ برایم بریزی؟

/ 1 نظر / 11 بازدید
Mahnaz jooon

زندگی هیچوقت اندازه تنمان نشد...حتی وقتی خودمان "بریدیم" و "دوختیم"