دوبیتی...

زمستان خسته شدازبی بهاری

دلم سخت میتپیدازبی قراری

دوچشمم دوخته شد برجاده سرد

چقدرتلخ است این چشم انتظاری

/ 2 نظر / 16 بازدید
ریحانه

انتظار مثل دریا می مونه،هر چقدر جلوتر میری عمیق تر میشه...

mahnaz

اقا کی چشم انتظاریت تموم میشه؟[متفکر][سوال]