توجه کنید!!!!

اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی می کند، نشانه آن است که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می کنید، ندارید.

/ 1 نظر / 4 بازدید
Pari Kuchulu

آپ چندتا چندتا؟؟؟؟؟ خدا شانس بده...