وب گردی ...

کیش ومات

تمام سربازانم سفیدپوشیده اند.منتظرحرکت توهستند.گام برداردرصفحه شطرنجی دلم.

میتوانم تمامش کنم بایک حرکت حیف  اما....

شاه این بازی ازچشمان سیاه توفرمان می پذیرد.نه ازانگشتان بی رمق من....

(ازوبلاگ زندگی نوبرانجیرسیاه)

 

مارک

 

می فروشندشخصیتشان رابالباس.  لباس که میدانی ستراست .نقاب که میشود نه بوی صداقت میدهدونه صمیمیت!!

(ازوبلاگ دریچه)

/ 1 نظر / 4 بازدید
شکوفه

سلام مهربون... پاینده ایران....