هجدهمین ماهگرد

قراربودسوت پایان زندگی زده بشه

اما هر دو مون فکر کردیم دیدیم هیچ کس به جز خودمون دوتا به فکر زندگیمان نیس و دلش نمی سوزه 

خدایا کمکمون کن تا زندگیمان رو از نو بسازیم زندگی ای که سرشار از عشق باشه

امین

/ 0 نظر / 2 بازدید